Soal Uts Fiqih Kelas 3 Semester 2 + Jawaban

Soal UTS Fiqih Kelas 3 Semester 2 + Jawaban - Soal UTS Genap Fikih Kls 3 MI Terbaru Disertai Dengan Kunci Jawabannya.

 MI Terbaru Disertai Dengan Kunci Jawabannya Soal UTS Fiqih Kelas 3 Semester 2 + Jawaban

I. Berilah tanda silang (x) pada karakter a, b, c atau d pada balasan yang  kau benar !
1. Arti puasa berdasarkan bahasa ialah ….
a. Menahan
c. Bekerja
b. Mendorong
d. Belajar

2. Dibawah ini yang termasuk puasa wajib ialah ….
a. Puasa senin kamis
b. Puasa arafah
c. Puasa ramadhan
d. Puasa asyuro

3. Berikut ini yang bukan merupakan syarat-syarat puasa adalah    . . .
a. Islam
c. Kuat puasa
b. Baligh
d. Laki – laki

4. Bulan yang paling suci dan penuh berkah bagi umat islam ialah ….
a. Bulan ramadhan
c. Bulan maulud
b. Bulan syawal
d. Bulan bintang

5. Salah satu rukun puasa ialah …
a. Makan sahur
c. Berbuka puasa
b. Niat puasa
d. Sholat

6. Perbuatan yang sanggup membatalkan puasa ialah . . .
a. Berbohong
c. Tidur
b. Makan
d. Mandi

7. Berbuka puasa dengan sesuatu yang elok – elok termasuk . . .
a. Rukun puasa
b. Syarat puasa
c. Sunah puasa
d. Yang membatalkan puasa

8. Orang yang wajib membayar fidyah alasannya ialah tidak puasa adalah  ….
a. Tua renta
c. Pergi
b. Sakit
d. Gila

9. Arti pecahan لَعَلَّكمْ تَتَّقُوْنَ ayat  ialah ….
a. Agar kau bertakwa
b. Agar kau beriman
c. Agar kau selamat
d. Agar kau bahagia

10. Orang yang sanggup membedakan yang baik dan jelek disebut  . . .
a. Muntas
c. Mumayyiz
b. Muallaf
d. Mayid

11. Hukum  melaksanakan sholat tarawih ialah ….
a. Wajib
c. Haram
b. Sunah
d. Mubah

12. Sholat tarawih dianjurkan dikerjakan secara ….
a. Berjamaah
c. Sendirian
b. Semangat
d. Dirumah

13. Sholat berikut yang dikerjakan sesudah sholat isya’ ialah ….
a. Sholat duha
c. Sholat tarawih
b. Sholat istisqo’
d. Sholat gerhana bulan

14. Sholat sunnah yang berfungsi sebagai epilog sholat diwaktu malam ialah sholat  ….
a. Tahajud
c. Witir
b. Isya’
d. Tarawih

15. Untuk mengisi hari-hari selama bulan ramadhan sebaiknya melaksanakan acara berikut, kecuali .
. .
a. Tadarus al-qur’an
b. Membaca buku agama
c. Memperbanyak sedekah
d. Banyak bermain

II. Isilah titik-titik dibawah ini dengan benar !
1. Hukum melaksanakan puasa ramadhan ialah . . . .
2. Menyegerakan berbuka puasa  apabila sudah datang waktunya berbuka termasuk . . . puasa
3. Orang yang tidak berpuasa alasannya ialah sedang sakit, maka diwajibkan kepadanya . . .
4. Puasa ramadhan termasuk rukun islam yang ke. . . .
5. Murtad sanggup membatalkan puasa. Murtad berarti . . . .
6. Sholat yang hanya dikerjakan pada bulan ramadhan ialah . . . .
7. Sholat tarawih dikerjakan sesudah sholat . . .
8. Sholat sunnah yang dikerjakan ganjil adalah  sholat . . .
9. Jumlah rakaat sholat witir yang terbanyak ada . . . . rakaat
10. Bulan yang penuh rahmad dan ampunan ialah bulan . . . .

KUNCI JAWABAN FIQIH KELAS III ( TIGA )
Pilihan Ganda
1. A
2. C
3. D
4. A
5. B
6. B
7. C
8. A
9. A
10. C
11. B
12. A
13. C
14. C
15. D

II. Isian
1. Wajib
2. Sunah
3. Mengganti dihari lain
4. Ke 3
5. Keluar dari agama islam
6. Sholat tarawih
7. Isya’
8. Witir
9. 13
10. Ramadhan.

Demikianlah update soal latihan uts fiqih kelas 3 mi semester 2/ genap terbaru diatas, agar bermanfaat. Silahkan di download versi file lengkapnya.

Selamat berguru dan sukses selalu.

0 Comments

Posting Komentar